هتل مریوت هتل ازمیر

آدرس

Akdeniz Mah, Gazi BulvarI, No:1, Konak, Izmir 35210 Turkey