تور تایلند پاتایا 7 شب خرداد1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/13 ساعت حرکت: 19:25 سلام ایر
 • IKA
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • MCT
مدت سفر : 03:35 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/14 ساعت حرکت: 01:10 سلام ایر
 • MCT
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • BKK
مدت سفر : 06:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/21 ساعت حرکت: 11:10 سلام ایر
 • BKK
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • MCT
مدت سفر : 06:05 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/21 ساعت حرکت: 16:30 سلام ایر
 • MCT
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IKA
مدت سفر : 01:40 Economy

هتل ها

ویز Wiz
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گرند دی نایت پاتایا The Grand Day Night hotel
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل مونتین بیچ Mountain Beach Resort
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ولکام پلازا Welcome Plaza
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مایک گاردن Mike Garden
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سان شاین رزیدنس Sunshine Residences
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سان بیم Sun beam
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
جامتین پالم بیچ Jomtien Palmbeach
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ویستا پاتایا Vista Pattaya
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گاردن کلیف Garden Cliff
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سیگنچر Signature
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ا وان رویال کروز A-One Royal Cruise
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لانگ بیچ گاردن Long Beach Garden
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
د زاین The Zign
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مرا ماره Mera Mare Pattaya
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پولمن پاتایا جی Pullman Pattaya G
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اوانی پاتایا ریزورت Avani Pattaya Resort
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رویال کلیف Royal Cliff Beach Hotel
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اماری پاتایا Amari Pattaya
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید